Groen Links & PvdA

nieuws: Hans Spekman in De Bilt

Tweede kamerlid Hans Spekman bezoekt Politiek Café in De Bilt
Politiek café georganiseerd door Groen Links/PvdA

Op 16 februari om 20.00 uur zal het PvdA 2e Kamerlid Hans Spekman te gast zijn bij het Politiek Café dat plaats zal vinden in Café van Miltenbrug, Oude Brandenburgerweg 32 te Bilthoven.
Hans Spekman is vanaf 2006 in de Tweede Kamer woordvoerder asielbeleid, onderkant arbeidsmarkt en armoedebestrijding. Hans Spekman over zijn werk in de Tweede Kamer: “Een Kamerlid moet niet zichzelf centraal stellen ,maar de mensen die hij vertegenwoordigt. Dat doe ik door er te zijn voor de mensen.”

Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij van 2001 tot 2006 wethouder in Utrecht, verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Integratie, Maatschappelijke Opvang en Sport.
Hans Spekman kent de lokale problemen door en door en zal samen met de lijsttrekker van GroenLinks/PvdA Désirée Schmalschläger met de bezoekers van het Politiek Café in gesprek gaan over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij zal zeker gesproken worden over de noodzakelijke jeugdvoorzieningen en de problematiek rondom werk en inkomen voor mensen met een laag inkomen.

Uiteraard is iedereen op deze door GroenLinks/PvdA georganiseerde avond welkom, ongeacht zijn of haar politieke kleur. Het Politiek Café brengt de gemeentepolitiek dicht bij de Biltse kiezers.