Groen Links & PvdA

nieuws: Verkiezingsprogramma 2010 - 2014

In de gemeenschappelijk ledenvergadering van de PvdA en GroenLinks is het verkiezingsprogramma 2010 - 1014 vastgesteld.

De afdelingen van GroenLinks en de Partij van de Arbeid in de gemeente De Bilt willen de succesvolle samenwerking over de afgelopen raadsperiode met onverminderd elan voortzetten. Er is immers veel bereikt en in gang gezet de afgelopen jaren, zoals: de gemeentelijke financiën zijn weer op orde, er is voor miljoenen geïnvesteerd in sportaccommodaties, door nieuwbouw en renovatie is de huisvesting van scholen sterk verbeterd, duurzaamheid heeft een prominente plaats in het beleid, de tevredenheid van burgers met de gemeentelijke dienstverlening is sterk toegenomen, we hebben een minimabeleid met meer dan gemiddelde investeringen, het project MENS voor maatschappelijke ondersteuning wordt provinciaal ten voorbeeld gesteld, er komt, breed gedragen, een tunnel voor de Soestdijkseweg, en er zijn plannen voor een Cultureel Educatief Centrum. Onze samenwerking krijgt voor 2010-2014 gestalte in een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma en een gezamenlijke kandidatenlijst en raadsfractie.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma ...