Groen Links & PvdA

nieuws: GroenLinks en Pvda gaan door!

Op woensdag 25 maart hebben de ledenvergaderingen van GroenLinks en PvdA in de Bilt in hun eigen vergadering ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst voor de komende jaren. Aansluitend tekenden beide voorzitters (Marianne van Hattum voor GroenLinks en Frans Mulder voor de PvdA) de overeenkomst en werd het glas geheven op de voortzetting van de samenwerking.

Dit betekent dat GroenLinks en de Pvda ook de komende raadsperiode als één fractie in de gemeenteraad van de Bilt zullen plaatsnemen. De leden en besturen hopen uiteraard dat de combinatie ook in de komende periode als grootste fractie uit de (stem)bus komt en dat er weer een leidende rol gespeeld kan worden in het college van B&W.
De leden spraken unaniem hun tevredenheid uit over de bereikte resultaten in de afgelopen jaren. Fractie, fractievoorzitter en wethouder kregen veel lof toegezwaaid van de aanwezige leden.