Groen Links & PvdA

nieuws: Raad wil informatie over voortgang bedrijvenpark Larenstein

08.02.07. De GroenLinks&PvdA fractie vraagt het College van Burgemeester en Wethouders om de raad te informeren over de voortgang bij het bedrijvenpark Larenstein. De fractie zag daartoe aanleiding na publicaties in het AD-Utrecht en op het plaatselijke Roulette-TV.  Het aantal ondernemers dat geïnteresseerd is in een plek op het nieuwe bedrijvenpark zou met de helft zijn afgenomen. GroenLinks&PvdA stelde het vreemd te vinden dergelijke ontwikkelingen uit de pers te moeten vernemen en vroeg om de raad hierover snel te informeren. Het College had bij de aanvaarding van het bestemmingsplan de raad  immers toegezegd regelmatig over voortgang en eventuele strubbelingen te informeren. De wethouder zegde toe de stituatie in de eerst volgende collegevergadering aan de orde te stellen.