Groen Links & PvdA

nieuws: Meer ruimte nodig voor fietsen bij NS station Bilthoven

08.02.07. Er is meer ruimte nodig voor de stalling van fietsen bij het NS station Bilthoven. De GroenLinks&PvdA fractie vroeg het college om oplossingen voor het toenemende plaatsgebrek. Op drukke momenten, zo constateerde de fractie, zijn de openbare fietsstallingen vol. Er  staan dan  vaak nog tussen de vijftig en de honderd fietsen geparkeerd op het station zelf en op de trottoirs vlakbij de spoorwegovergang.  Dit is vanwege veiligheid niet toegestaan, maar zonder alternatieve stallingsmogelijkheden heeft het weinig zin om repressief op te treden.
De GroenLinks&PvdA fractie is verheugd dat het aantal treinreizigers op station Bilthoven weer duidelijk in de lift zit.  “Die trend moeten we dus actief en snel ondersteunen door ook de fietsers meer goede stallingsruimte aan te bieden” aldus de fractiewoordvoerder. De verantwoordelijk wethouder zegde toe naar oplossingen te zoeken en gedane suggesties mee te nemen.